Przejdź do forum

Crowley Data Poland spółka z o.o. podpisała umowę dotyczącą realizacji projektu „Wdrożenie usługi szerokopasmowego dostępu radiowego w technologii LMDS 28 MHz”

2008-12-30

Crowley Data Poland spółka z o.o. podpisała umowę dotycząca realizacji projektu „Wdrożenie usługi szerokopasmowego dostępu radiowego w technologii LMDS 28 MHz” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4.

Wdrażane rozwiązanie posiada wiele zalet wynikających z jej innowacyjności, w tym min.:
- daje większą skuteczność wykorzystania widma radiowego, a co za tym idzie zwiększenie przepływności do 92 Mbps umożliwia świadczenie klientom usług o dużych przepływnościach jak np. usługi IPTV,
- zapewnia, jakość porównywalną z transmisją po światłowodzie ze względu na innowacyjny mechanizm dostrajania się modulacji w zależności od warunków pogodowych.

Projekt zakłada budowę nowej sieci systemu radiowego dostępu w oparciu o tę innowacyjną technologię w największych aglomeracjach w Polsce, w których posiadamy rezerwację częstotliwości w paśmie 26GHz o szerokości kanału 28MHz. Ogółem w ramach projektu, uruchomionych zostanie 108 sektorów o ogólnej możliwej przepływności około 10 Gbps. Ponad to zostanie uruchomione 648 terminali abonenckich.

W związku z realizacją ww. projektu zostanie przebudowana z własnych środków sieć międzymiastową oraz metropolitarną dostosowana do świadczenia nowych usług. Całkowity koszt Projektu oszacowano na ponad 11 milionów złotych. Dofinansowanie unijne wyniesie 3,6 mln złotych, czyli 40 procent wydatków kwalifikowalnych.